Onnellisuus Anthony De Mellon mukaan: Sitaatteja kirjasta ”Havahtuminen”

”Hengellisyys, spiritualiteetti, tarkoittaa heräämistä, havahtumista. Useimmat ihmiset ovat unessa, vaikka eivät tiedä sitä. He syntyvät unessa, elävät unessa, menevät naimisiin unessa, siittävät lapsensa unessa, kuolevat unessa heräämättä koskaan.”

Kirjassaan Havahtuminen Anthony De Mello kutsuu ihmisiä oivallusten äärelle, ”heräämään”, ja havahtumaan unesta todellisuuteen, jossa kaikki on lopulta hyvin.

Suurimpana esteenä ”heräämiselle” De Mello esittää sen, että ihminen ei tahdo muuttua. Ihminen ei oikeasti tahdo olla onnellinen. Siksi koko kirjansa aluksi De Mello toteaa, että puhuminen on hyödytöntä.

”Sano, mitä sinulla on sanottavana ja mene menojasi. Jos ihmiset hyötyvät siitä, hyvä niin; jos eivät, ikävä juttu!”

De Mellon mukaan me emme siis halua olla onnellisia. Haluamme muita asioita – tai emme halua olla onnellisia ilman ehtoja. Luulemme, että onnellisuus on sidottu ulkoisiin asioihin. Ettemme voisi olla onnellisia ILMAN jotakin meille tärkeää.

De Mellon mukaan jotkut havahtuvat kohdatessaan elämän kovat tosiasiat. Ihminen kärsii niin paljon, että herää. On kuitenkin olemassa tie, jota voi kulkea, vaikka ei olisi kärsinyt tarpeeksi: kuuntelemisen tie. Se ei tarkoita, että olisi esimerkiksi De Mellon kanssa samaa mieltä, sillä totuutta ei voi koskaan ilmaista sanoin. On kuitenkin tärkeää olla avoin ja halukas löytämään jotain uutta. Todellinen kuunteleminen on sanojen ”leikkaamista, raaputtamista, hieromista ja sulattamista”.

De Mello kertoo itse tarjoavansa pelkkää teoriaa eikä mikään teoria kata todellisuutta. Sen vuoksi hän ei voi puhua totuudesta, vaan pelkästään totuuden esteistä. Kukaan ei voi kuvata totuutta. Hengellisyyden oppimisessa on kyse pois oppimisesta – kaiken aiemmin opetetun pois oppimisesta.

Kirja sisältää paljon tarinoita, vertauskuvia ja hersyvän humoristista verbaliikkaa, joiden avulla pyritään kirjan otsikon mukaisesti havahduttamaan lukija huomaamaan omat ehdollistuneet ajatusmallinsa ja ohjaamaan omakohtaisten oivallusten äärelle.

Olen poiminut alle eräitä minua havahduttaneita lainauksia kirjan sivuilta.

”Hyvien tekojen tekeminen on todellisuudessa epäitsekkyyden valepukuun naamioitua oman edun tavoittelua.”

”Minulta tultiin kerran kysymään erästä asiaa. Arvatkaa, mikä se oli? Minulta kysyttiin: ”Oletko sinä valaistunut?” Mitä luulette minun vastanneen? ”Mitä sillä on väliä!””

”Tutkija tekee havaintoja muurahaisten käyttäytymisestä ilman muuta tarkoitusta kuin tutkia muurahaisia ja oppia mahdollisimman paljon niistä. Hänellä ei ole muuta tavoitetta. Hän ei yritä kouluttaa niitä tai saada niistä mitään hyötyä. Hän on kiinnostunut muurahaisista ja haluaa oppia niistä mahdollisimman paljon. Se on hänen asennoitumistapansa. Sinä päivänä, kun saavutatte sen kaltaisen tilan, koette ihmeen. Te muututte – ilman ponnistusta, oikealla tavalla.”

”Kaikki kärsimys johtuu siitä, että samaistun johonkin joko itsessäni tai itseni ulkopuolella olevaan.”

”Kun ette enää elä kaikenlaisia asioita tavoitellen, kaikki taitonne, koko energianne on käytettävissänne, olette rentoutuneita, ette huolehdi, ei ole merkitystä voitatteko vai häviättekö. Tällaista on inhimillinen elämä.”

”Rakkaus ja pelko ovat ainoat asiat, mitä on olemassa. Maailmassa on vain yksi paha – pelko. Maailmassa on vain yksi hyvä – rakkaus.”

”Katselkaa kaikkea itsessänne ja ympärillänne olevaa, ja kun teille tapahtuu jotakin, nähkää se ikään kuin se tapahtuisi jollekin toiselle ilman kommentteja, tuomiota, asenteita, sekaantumista, muutosyrityksiä. Ymmärtäkää ainoastaan.”

”Todellisella onnella ei ole syytä. – – Onnellisuus on meidän luonnollinen tilamme. – – Ollaksenne onnellisia ette tarvitse mitään lisää, mutta teidän on heitettävä jotakin pois.”

”Kielteiset tunteet ovat teissä (itsessänne), eivät todellisuudessa.”

”Elämä on salaisuus, mikä tarkoittaa, että ajatteleva mielenne ei saa siihen järkeä. Siihen tarvitaan heräämistä ja silloin oivallatte äkisti, että todellisuus ei ole ongelmallinen, vain te itse olette ongelma.”

”Me emme näe ihmisiä ja asioita sellaisina kuin ne ovat, vaan sellaisina kuin itse olemme. Tästä syystä, kun kaksi ihmistä katsoo jotakin, syntyy kaksi erilaista reaktiota. Emme näe asioita ja ihmisiä sellaisina kuin ne ovat, vaan sellaisina kuin itse olemme.”

”Ole vain kaikin mokomin oma itsesi. Mutta minä suojelen silti itseäni, minäkin olen oma itseni. Toisin sanoen en salli sinun manipuloivan itseäni. Minä elän omaa elämääni. Kuljen omia teitäni. Otan itselleni vapauden ajatella omia ajatuksiani, seurata omia taipumuksiani ja mieltymyksiäni. Osaan sanoa sinulle ei. Jos minusta tuntuu, että en halua olla seurassasi, se ei johdu mistään aiheuttamastasi kielteisestä tunteesta. Et enää aiheuta niitä. Sinulla ei ole minuun enää mitään valtaa. Saatan yksinkertaisesti vain pitää joidenkin toisten ihmisten seuraa parempana.”

”Herääminen on osaksi sitä, että elätte elämäänne niin kuin se on teistä itsestänne sopivaa. Ja ymmärtäkää tämä: se ei ole itsekkyyttä. Itsekkyyttä on se, että vaatii jotakuta toista elämään niin kuin TEISTÄ on sopivaa.”

”Tosi asiassa olette Jumalan ympäröimiä, mutta ette näe Jumalaa, koska luulette tietävänne Jumalasta jotakin. Viime kädessä näkemisenne esteenä on itse jumalan käsite. Kadotatte Jumalan, koska luulette tietävänne.”

”Kärsimys osoittaa teissä sen alueen, jossa ette vielä ole kasvaneet, missä teidän on tarpeen kasvaa ja muuttua. Voi miten te kasvaisitte, jos osaisitte käyttää kärsimystä hyväksenne.”

”Hereillä olo, onnellisuus – kutsukaa sitä, miksi tahdotte – on harhaluuloista vapaa tila, jossa näette asiat sellaisena kuin ne ovat, ettekä sellaisina kuin itse olette, siinä määrin kuin se on ihmiselle mahdollista.”

”Kun takerrutte johonkin, tuhoatte elämää; kun pidätte kiinni mistä tahansa, lakkaatte itse elämästä.”

”On myös harhaluulo, että on tärkeää olla kunnioitettu, rakastettu, arvostettu ja merkittävä. Monet väittävät, että meillä on luonnollinen tarve olla rakastettuja ja arvostettuja ja kuulua johonkin. Se on virheellistä ajattelua. Heittäkää pois tämä harhaluulo, niin löydätte onnen. Meillä on luonnollinen tarve olla vapaita ja rakastaa, mutta ei olla rakastettuja.”

”Tulette onnellisiksi saadessanne yhteyden todellisuuteen. Jokahetkinen yhteys todellisuuteen saa aikaan onnellisuuden.”

”Käsite (kaikki käsitteet) sivuuttaa tai jättää ottamatta huomioon jotakin äärettömän tärkeää, jotakin arvokasta, joka on olemassa konkreettisen ainutlaatuisena vain todellisuudessa. Suuri Krishnamurti ilmaisi tämän hyvin sanoessaan: ”Sen päivän jälkeen, kun opetat lapselle linnun nimen, hän ei näe lintua enää koskaan.””

”Jos koette vain käsitteenne, ette koe todellisuutta, koska todellisuus on konkreettinen. Käsite auttaa lähestymään todellisuutta, mutta kun pääsette sinne asti, teidän on aistittava tai koettava se välittömästi.”

”Sanat eivät välitä meille todellisuutta. Ne vain osoittavat, viittaavat siihen. Niitä voi käyttää todellisuuden tienviittoina. Mutta kun tavoitatte todellisuuden, käsitteenne ovat hyödyttömiä. – – Todellisuuden tuntemiseksi on astuttava tietämisen tuolle puolen.”

”Oletteko käsitteidenne vankeja? Haluatteko murtautua ulos vankilastanne? Siinä tapauksessa katsokaa, viettäkää tuntikausia tekemällä havantoja. Katsokaa mitä? Mitä tahansa. Ihmisten kasvoja, puiden muotoja, linnun lentoa, kivikasaa, katsokaa, miten ruoho kasvaa.”

”Mitä on rakastava sydän? Rakastava sydän on herkistynyt koko elämälle, kaikille ihmisille; rakastava sydän ei kovetu yhdenkään ihmisen tai asian edessä. – – Rakkauteen kuuluu havaitsemisen selkeys ja objektiivisuus. Ei ole mitään yhtä selvänäköistä kuin rakkaus.”

”Rakastava sydän pysyy pehmeänä ja herkkänä. Mutta kun kaikin voimin yritätte saada tätä tai tuota asiaa, muututte häikäilemättömiksi, tylyiksi ja kovapintaisiksi. Miten voitte rakastaa ihmisiä, jos tarvitsette heitä? Voitte vain käyttää heitä hyväksenne. Jos tarvitsen teitä ollakseni onnellinen, minun on käytettävä teitä hyväkseni, minun on manipuloitava teitä, minun on löydettävä keinoja voittaakseni teidät omakseni.”

”On suurenmoista, jos on kärsinyt. Vain sillä tavoin siitä on saanut tarpeekseen.”

”Olette mennyttä miestä heti, kun katsotte maailmaa jonkin ideologian läpi. Mikään todellisuus ei mahdu ideologiaan. Elämä on aina sitä suurempi.”

”Hidastakaa vauhtia, maistakaa, haistakaa ja kuulkaa, antakaa aistienne herätä eloon. Jos haluatte kulkea valtatietä pitkin mystiikkaan, istukaa hiljaa ja kuunnelkaa kaikkia ympärillänne kaikuvia ääniä. Älkää keskittäkö huomiotanne mihinkään erilliseen ääneen, yrittäkää kuulla ne kaikki. Näette itsessänne tapahtuvan ihmeitä, kun aistinne avautuvat.”

”Elämän portti on kuvitella itsensä makaamassa haudassa. Kuvitelkaa olevanne arkussanne, missä tahansa asennossa, joka teitä miellyttää. – – Katsokaa nyt ongelmianne tästä näkökulmasta käsin. Kaikki näyttää toisenlaiselta, vai mitä?”

”Miten rakkauden maahan voi koskaan päästä? Olemalla lakkaamatta tietoinen, loputtoman kärsivällinen ja myötätuntoinen niin kuin olisitte tekemisissä narkomaanin kanssa. Kehittämällä hyvien asioiden makuanne huumeenhimonne vastapainoksi. Mitä ovat nuo hyvät asiat? Rakastakaa työtä, jonka tekemisestä saatte iloa sen itsensä tähden; rakastakaa naurua ja läheisiä ihmisiä, joiihin ette takerru ja joissa ette riipu tunnepohjaisesti, vaan joiden seurasta nautitte. Sekin auttaa, että ryhdytte tekemään asioita, joita voitte tehdä koko olemuksellanne, asioita, joista pidätte niin paljon, että menestys, tunnustus ja hyväksyntä eivät yksinkertaisesti merkitse teille mitään.”

”Mitä tunnette ollessanne kosketuksissa luontoon tai keskittyessänne työhön, jota rakastatte? Entä kun käytte todellista keskustelua ihmisen kanssa, jonka seurasta nautitte avoimesti ja läheisesti roikkumatta hänessä kiinni? Mitkä ovat teidän tunteenne? Verratkaa noita tunteita tunteeseen, jonka saatte voittaessanne väittelyn tai kilpailun tai saadessanne osaksenne suosiota tai kun kaikki taputtavat teille käsiään. Kutsun jälkimmäisiä tunteita maailmallisiksi tunteiksi ja edellisiä sielullisiksi tunteiksi. Monet ihmiset voittavat maailman, mutta kadottavat sielunsa. – – Ruokkikaa itseänne toisenlaisilla, ravitsevammilla aineksilla. Sillon näette muutoksen.”

Kommentoi

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close